Ocena brak

ORDER VIRTUTI MILITARI, najwyższe poi. odznaczenie wojsk.

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

Nadawane za wybitne zasługi bojowe, ustanowione przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nadane po raz pierwszy 25 VI 1792 w Ostrogu za bitwę pod Zieleńcami. Początkową formą O. V.M. był owalny medal wybity w złocie i srebrze w liczbie 20 i 40 szt. Kolejne O.V.M. - 10 złotych i 90 srebrnych - król przesłał ks. Józefowi Poniatowskiemu do rozdania wśród oficerów i żołnierzy 29 VI 1792.

Pod wpływem działań Targowicy i interwencji Rosji następne wręczenia świadectw waleczności wraz z medalami odbywały się niemal w konspiracji. Pierwszy statut odznaczenia został opracowany przez króla i ks. Józefa prawdopodobnie dopiero 10 VIII1792, ale z powodu skomplikowanej sytuacji politycznej nie doczekał się ogłoszenia i oficjalnego wprowadzenia w życie.

Przewidywał on nazwę O. V.M.: Order Krzyża Wojskowego, który miał dzielić się na pięć klas: I - Krzyż Wielki z gwiazdą, II - Krzyż Komandorski, III - Krzyż Kawalerski, IV - Medal Złoty, V - Medal Srebrny. Odznaczeni ofic. powracający z kampanii na własny koszt przerabiali owalne O.V.M. na krzyże określone w patentach podpisywanych przez króla od 6IX 1792 do 22II 1793.

W styczniu 1794 Katarzyna II poprzez Targowicę i Radę Nieustającą unieważniła O.V.M., wprowadziła zakaz noszenia jego insygniów, a także zażądała konfiskaty odznak.

26 XII1807, staraniem ks. Józefa Poniatowskiego, dekretem króla saskiego i księcia warsz. Fryderyka Augusta została ustalona nowa nazwa O. V.M. -Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego oraz zasady przyznawania poszczególnych klas. Pierwsze nadania zbiorowe O.V.M. miały miejsce w 11808, drugie - w 1810, trzecie - w 1812 po bitwie pod Smoleńskiem. Łącznie w okresie Księstwa Warszawskiego nadano 2569 O. V.M., w tym I klasy -2, II klasy - 10, III klasy - 504, IV klasy - 923, V klasy-1130.

W Królestwie Polskim w 1815 O.V.M. nazwano Orderem Wojskowym Polskim. Do 1820 za kampanie 1812, 1813 i 1814 nadano jeszcze 1213 O. V.M. Ogółem, byłym żoł. armii Księstwa Warszawskiego i jednostek poi. w służbie franc. przyznano 3782 O.V.M.

Podobne prace

Do góry