Ocena brak

Opuchlak czarny

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 1 cm. Cechą wszystkich ryj-kowcowatych (Curculionidae) jest ryjkowato wydłużona głowa z narządami gębowymi umieszczonymi na końcu owego ryjka oraz z najczęściej załamanymi, zakończonymi buławką czułkami (mogą być one zarówno długie i cienkie, jak też krótkie i masywne).

Większość z 40 000 występujących na świecie gatunków ryjkowcowatych cechuje się zaokrąglonym, silnie wypukłym ciałem i ciemnym ubarwieniem, jednak są również ryjkowce czerwone, zielone lub niebieskie. Ze środkowej Europy znamy blisko 1200 gatunków (w Polsce stwierdzono 736), z których 170 zalicza się do rodzaju opuchlak (Otiorrhynchus). Podstawową cechą wyróżniającą dla tego rodzaju jest rozszerzenie końca ryjka w kształcie dużych uszatych płatów.

Środowisko: bory iglaste ze świerkiem.  

Występowanie: strefa borów iglastych w Europie na wyżynach i w górach. Nie występuje na obszarach nizinnych.

Liczebność: w odpowiednich środowiskach zazwyczaj częsty.

Rozród: jaja są składane do gleby, głównie w szkółkach, zwłaszcza pod stosami wypielo-nych chwastów. Larwa żeruje 2 lata ogryzając z kory grubsze korzenie sadzonek, a drobniejsze korzenie zjadając w całości. Przepoczwarczenie w glebie lub w ściółce, poczwarka zimuje, a przeobrażenie następuje na wiosnę. Chrząszcze są aktywne w nocy.

Pokarm: żyjące w glebie larwy ogryzają korzenie, chrząszcze żywią się igłami świerków, niekiedy także innych drzew. Mimo tego, że postacie dojrzałe mogą żyć do 2 lat, potrzebują jedynie 1-2 g pokarmu! Nie wyrządzają więc specjalnych szkód, natomiast żer larw, zwłaszcza w zadbanych szkółkach i uprawach świerkowych, może powodować znaczne szkody - zaatakowane siewki i młode sadzonki giną od razu, starsze po upływie 2-3 lat.

Uwagi: u różnych gatunków opuchlaków występuje zjawisko partenogenezy. Samice mogą składać również niezapłodnione jaja, z których lęgną się larwy. Ich rozwój prowadzi jednak zawsze do przeobrażenia się w samice. Z tej przyczyny samce opuchlaków spotyka się w warunkach naturalnych rzadko.

Podobne prace

Do góry