Ocena brak

Opróżnianie i wypełnianie pęcherza

Autor /liza Dodano /12.01.2012

W czynnym opróżnianiu pęcherza dużą rolę odgrywa tłocznia brzuszna; jeżeli bowiem działalność mięśni brzucha jest wyłączona, w tedy nawet z wypełnionego pęcherza mocz odpływa powoli. Po rozluźnieniu się zwieraczy zazwyczaj wystarcz t ciężar moczu do jego odpływu. Przy oddawaniu moczu mięśniówka ściany pęcherza kształtuje narząd. Według niektórych autorów w wypełniającym się pęcherzu wpierw wzrasta szerokość pęcherza, następnie dopiero wysokość. W opróżniającym się pęcherzu zmniejsza się wpierw silniej szerokość niż wysokość. Podczas wypełniania mięśniówka rozluźnia się stopniowo, utrzymuje ścianę pęcherza w stałym napięciu (działanie perystaltyczne, jak w żołądku) i nie dopuszcza do nadmiernego wypełnienia. Pęcherz prawidłowy nigdy nie jest nadmiernie wielki i nie dopuszcza do zbyt długiego pozostawania w nim moczu dzięki czemu mocz w pęcherzu jest jałowy.

Osłabienie mięśniówki pęcherza w poszczególnych miejscach może doprowadzić do wytwarzania się uchyłków, w których mocz nuże się zatrzymywać. Czasem pasma mięśniowe warstwy wewnętrznej, jako objaw nieprawidłowy, mogą ulec przerostowi i silnie zaznaczać się pod błoną śluzową w postaci beleczek. tak że powierzchnia wewnętrzna ściany pęcherza wykazuje rzeźbę nieregularną i uwidacznia brleczki mięśniowe pokryte błoną śluzową, laki pęcherz bel ecz ko waty stwierdzono w jednym przypadku już u t \-dniowego oseska wskutek zastoju moczu spowodowanego zagięciem się części kroczowej cewki moczowej.

Podczas snu napięcie (tonus) ściany pęcherza opada, po przebudzeniu się wzrasta. Czynniki psychiczne wpływają na napięcie. Napięcie mięśniówki pęcherza przypuszczalnie zależne jest również od hormonów płciowych, w starości bowiem występuje słabsze, napięcie, chociaż nie ma trudności w oddawaniu moczu.

W porażeniu mięśniówki pęcherz może się ogromnie wypełniać, a w miejscach pozbawionych mięśniówki mogą się wytwarzać przepukłinowate uchyłki.

Podobne prace

Do góry