Ocena brak

OPROCENTOWANIE NADPŁAT

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 78 §1 ordynacji; zasadą jest oprocentowanie nadpłaty, wyjątki:

  1. nadpłaty niezwrócone w terminie, które powstały w skutek korekty pod nadzorem dokonanej w ramach czynności sprawdzających,

  2. nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

Oprocentowanie przysługuje z mocy prawa niezależnie od woli i świadomości podmiotów tego stosunku prawnego. Oprocentowanie przysługuje w razie niedokonania zwrotu w terminie 30 dni od wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę w razie niewydania takiej decyzji w terminie 2 miesięcy

Podobne prace

Do góry