Ocena brak

Oprocentowanie kredytu oraz opłaty i prowizje związane z kredytem

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Każdy bank uzyskuje z tytułu akcji kredytowej dwa zasadnicze rodzaje wpływów:

  • oprocentowanie

  • prowizję

Prowizja kredytowa – jest to opłata klienta za usługi bankowe związane z udzieleniem kredytu. Bank zwykle pobierają prowizje w momencie wypłacenia kredytu. Najczęściej wynosi ona 1%, choć część banków stosuje również inne stawki.

Oprocentowanie – jest pobierane od sumy niespłaconego kapitału ( czyli sumy kredytu wynikającej z umowy kredytowej). Kredytobiorca zwykle nie otrzymuje do ręki całego kapitału kredytu, bowiem z góry bank potrąca prowizję.

Banki najczęściej chcą aby spłata odsetek zaczęła się jak najszybciej – pozwala to na lepszą obserwację kredytobiorcy, zmniejsza ryzyko bankowe.

Zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy zmiennej należy:

  • określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu

  • powiadamiać w sposób określony w umowie kredytobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie stopy procentowej kredytu.

Podobne prace

Do góry