Ocena brak

OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE, WYKONYWANIE I KONTROLA BUDŻETU

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

W nauce prawa podatkowego podkreśla się, że budżet ma formę ustawy, bo jest aktem po części planistycznym, zawiera kwoty dochodów i wydatków, po części jest to akt zawierający normy klasyczne.

Podkreśla się też to, że inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Dotyczy to nie tylko Ustawy Budżetowej, ale Ustawy o Prowizorium Budżetowym, zmiany Ustawy Budżetowej, Ustawy o Zaciąganiu Długu Publicznego, Ustawy o Udzielaniu Gwarancji Finansowych. A więc wyłączność RM jest tu znacznie większa.

Ustawa Budżetowa to bardzo złożony pod względem fizycznym, fachowości akt prawny. Ustawę Budżetową opracowuje bardzo wiele podmiotów. Redaktorem jest Minister Finansów. W opracowywaniu projektu biorą też udział ministrowie, Kierownicy Urzędów Centralnych.

W prawie podatkowym (w przeciwieństwie do prawa konstytucyjnego) mówi się o Min. Finansów, który inicjuje proces Ustawy Budżetowej, odgrywa kluczową rolę- przygotowuje założenia do projektu budżetu, wydaje:

  1. rozporządzenia ( tzw. wytyczne formalne), które określają szczegółowe zasady, tryb, terminy opracowywania poszczególnych części budżetu. Są tu zawarte formularze budżetowe.

  2. tzw. wytyczne merytoryczne, dotyczą przewidywanych kwot, wskaźników, wyników.

Te dwa rodzaje aktów są przekazywane do odpowiednich jednostek organizacyjnych. Na podstawie wytycznych formalnych i wytycznych materialnych są przygotowywane projekty budżetu.

Rada Ministrów właściwie inicjuje ten proces wskazując Ministrowi Finansów założenie, kierunki prac budżetowych.

Budżet państwa z budżetem samorządów łączy dotacja/ subwencja. Sprawy nierozstrzygnięte, nieuzgodnione, w drodze rokowań budżetowych rozstrzyga RM.

Komisja Finansów Publicznych pracuje nad całym projektem, a poszczególne, właściwe części budżetu wędrują do poszczególnych Komisji Merytorycznych.

Komisja Finansów Publicznych ostatecznie przedstawia budżet na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych lub Minister Finansów lub wyjątkowo Premier prezentuje w Sejmie budżet. O tym, kto prezentuje budżet, decydują przesłanki polityczne.

Istnieją dwa wystąpienia:

  • expose budżetowe, które dokonuje Premier lub Minister Finansów

  • dokonywane przez Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych

Podobne prace

Do góry