Ocena brak

Opracowanie czasów

Autor /Beatryks Dodano /11.11.2011

PRESENT SIMPLE-TERAŹNIEJSZY PROSTY

Służy do wypowiedzenia czynności, które robimy stale, regularnie.

W zdaniu twierdzącym w trzeciej osobie l. pojedynczej (he, she, it) dodajemy s bądź es np.:

I wake up very late. Osoba+ czasownik+ reszta zdania

She wakes up very late. Osoba w III os.+ czas.+ s lub es+ reszta zdania

W zdaniu pytającym używamy operatora do lub (w III os) does np.:

Do you wake up very late? Do+ os+ czasownik+ reszta zdania

Yes, I do. LUB No, I don't.

Does she wake up very late? Does+os+ czas. bez s, bo je przejął operator+ reszta zdania

PRESENT CONTINOUS-TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

Używamy, gdy mówimy o czymś co dzieje się w tej chwili. W tym czasie do czasownika dodajemy końcówkę -ing np.:

Zdanie twierdzące :

I am working now. Osoba+ czasow.+ czasow.+ ing+ reszta zdania

You are working now.

She is working now.

Zdanie pytające:

Are you working now? Czasownik+ osoba+ czasownik+ ing+ reszta zdania

Is she working now?

Zdanie przeczące:

I am not working now.

She is not working now.

PAST SIMPLE-PRZESZŁY PROSTY

Używamy, gdy mówimy o czymś co się zakończyło w przeszłości. Do czasownika dodajemy końcówkę ed lub (jeżeli jest nieregularny) wstawiamy czasownik w II formie np.:

I went on holiday to my aunt. Osoba+ czasow II kolumna+ reszta zdania

We walked to the park. Osoba+ czasow+ ed+ reszta zdania

WYJĄTKI:

Live lived

Like liked

Apply applied

Try tried

Stop stopped

Plan planned

Zdanie pytające: dodaje się operator did np.:

Did you understand homework?

Did she II

Zdanie przeczące: dodaje się operator did np.:

I didn't understand it.

She didn't understand it.

WYJĄTEK:

Czasownik BE

I wasn't very good. LUB They weren't very good.

Were you very good? LUB Was I very good?

PRESENT PERFECT-PRZESZŁY

Używamy, gdy chcemy wyrazić czynność zaczętą dawno temu, ale jej skutki trwają do teraz.

Zdanie twierdzące:

I have been to England. Osoba+ operator have+ czasownik III forma+ .....

She has been to England. Osoba+ operator has (III os.)+ czasownik III forma+ ...

Jeżeli czasownik jest regularny zamiast III formy dodajemy końcówkę ed np.:

He has smiled.

Pytania:

Where have you been?

Have you ever been to Scotland?

Yes, I have been to Scotland. LUB PO PROSTU Yes, I have.

No, she hasn't been to Scotland.

Podobne prace

Do góry