Ocena brak

Opóźniony rozwój mowy (alalia prolongata)

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

Zwany mową opóźnioną w rozwoju, występuje u dzieci i polega na wolniejszym niżu rówieśników wykształceniu się sprawności językowych. Zjawisko to dotyczy 6 do 8% wszystkich dzieci i może być wywołane różnymi przyczynami.

 1. Późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma 6-7 miesiąc życia).

 2. Późniejsze pojawienie się pierwszych słów (norma: koniec 1- go roku życia).

 3. Ubóstwo czynnego i biernego słownika, a także brak niektórych części mowy (norma: 2 - i rok życia ok. 300 słów dziecko powinno wymawiać a rozumieć znacznie więcej, w 3 roku życia powinno znać prawie wszystkie części mowy).

 4. Późniejsze pojawienie się zdań prostych i złożonych (pod koniec 2 - go roku życia zdania proste. a pod koniec 3 - go roku życia zdania złożone ).

 5. Zbyt długo utrzymujące się nieprawidłowe struktury gramatyczne.

 6. Zbyt długo utrzymujący się okres swoistej mowy dziecięcej.

Rozwój mowy zależy od:

 • Sprawnego analizatora słuchowego i wzrokowego.

 • Sprawnego analizatora motoryczno-kinetycznego.

 • Sprawnie działającego CUN.

 • Rozwoju psychicznego dziecka.

 • Czynników motywujących.

 • Prawidłowej budowy anatomicznej narządów mowy.

Podobne prace

Do góry