Ocena brak

Opłucna żebrowa

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona powierzchnię wewnętrzną mostka i mięsień poprzeczny klatki piersiowej (pleura sterno-costalis); dalej naczynia piersiowe wewnętrzne, żebra chrzęstne i kostne, oraz mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne : z tyłu wyścieła ona mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, naczynia i nerwy międzyżebrowe, pień współczulny oraz powierzchnię boczną trzonów kręgów piersiowych (pleura rertebralis) wraz z odpowiednimi więzadłami łączącymi żebra z kręgami . Wzdłuż swych brzegów, przedniego, tylnego i dolnego, opłucna żebrowa przechodzi w sąsiednie części opłucnej ściennej.

Podobne prace

Do góry