Ocena brak

Opłucna stosunki ogólne

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Każda opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej (pleura parietalis) wyściełającej jamę klatki piersiowej (caoum thoracis), w której płuco się znajduje i opłucnej płucnej albo trzewnej (pleura pulmonalis s. uisce-ralis) pokrywającej płuco. Między obu tymi blaszkami znajduje się jama opłucnej (caoum pleurae). Stanowi ona część jamy ciała, dzieli się powyżej przepony na trzy części: pośrodkowo położoną jamę osierdzia (cauum pericardii) oraz na prawą i lewą jamę opłucnej. Jama opłucnej, jak jamy wszystkich błon surowiczych, w warunkach prawidłowych jest przestrzenią potencjalną; staje się ona rzeczywistą jamą w niektórych stanach chorobowych kiedy zawiera płyn, np. krew, ropę czy inny. Normalnie obie blaszki opłucnej przylegają do siebie oddzielone włosowatą szczeliną, w której znajduje się nieznaczna tylko ilość płynu surowiczego. Opłucna ścienna przechodzi w opłucną płucną przy wnęce i w więzadle płucnym.

Powstanie opłucnej płucnej możemy sobie schematycznie przedstawić w ten sposób, jak gdyby od strony śródpiersia wytwarzające się płuco wpukliło się w worek opłucnej wypychając opłucną dopóki płuco nie zajmie całej jamy klatki piersiowej. Stosunki te możemy porównać do gumowej dętki rowerowej, którą nadmuchujemy powietrzem aż do zetknięcia się jej ze wszystkich stron z wewnętrzną powierzchnią opony. Opona odpowiadałaby opłucnej ściennej, dętka — opłucnej płucnej.

Podobne prace

Do góry