Ocena brak

Opłucna śródpiersiowa

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Opłucna śródpiersiową (pleura mediastinalis) prawego i lewego worka opłucnej rozpięta jest między kręgosłupem piersiowym a mostkiem i przykrywa narządy polo/oiie w śródpiersiu stanowiąc jego ścianę boczną. Oba worki opłucnej zbliżają się do siebie najbardziej zarówno ku tyłowi od mostka, jak i do przodu od kręgosłupa, w miejscu gdzie prawy worek opłucnej wytwarzać może zachyłek żebrowo-śródpier-siowv tylny. Wskutek tego zbliżenia się dwóch blaszek opłucnej ściennej do siebie, prawej i lewej, powstają twory podobne do krezek; z jednej strony do przodu i ku górze od serca między osierdziem a mostkiem (na poziomie 3—4 żebra) powstaje cienka przegroda przedzielająca obie jamy opłucnej, z drugiej strony ku lvłowi od serca, gdzie również opłucne stron obu zbliżają się do siebie.

Opłucna śródpiersiowa pokrywa osierdzie (w większym stopniu po stronie lewej niż prawej) i tą część opłucnej śródpiersiowej nazywamy opłucną osierdziową (pleura pericardiaca). Nerw przeponowy przykryty opłucną śródpiersiową prześwieca przez opłucną prawie wzdłuż całego swego przebiegu, między opłucną osierdziową a osierdziem podążając ku przeponie.

Podobne prace

Do góry