Ocena brak

Opłucna ścienna

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do mostka — przykrywa powierzchnię wewnętrzną żeber oraz przestrzeni międzyżebrowych, powierzchnię boczną części piersiowej kręgosłupa i powierzchnię tylną mostka; wreszcie u góry, u podstawy szyi w postaci ślepego workowatego uwypuklenia tworzy pokrycie szczytu płuca. W zależności °d tych różnych okolic odróżniamy poszczególne części opłucnej ściennej.

Są to: opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica), opłucna śród piersiowa (pleura mediastinalis) i opłucna żebrowa (pleura costalis)  górna część opłucnej ściennej w przejściu opłucnej żebrowej w śródpiersiową, która obustronnie wystaje nad przednim brzegiem górnego otworu klatki piersiowej i wnika w podstawę szyi nosi nazwę osklepka opłucnej (cupula pleurae), pokrywającego szczyt płuca. Wszystkie powyższe cztery odcinki opłucnej stanowią więc, powtarzamy, części opłucnej ściennej w przeciwieństwie do opłucnej płucnej, w której nie odróżniamy poszczególnych odcinków.

Podobne prace

Do góry