Ocena brak

Opłaty lokalne

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Zakłada się utrzymanie obecnie obowiązujących opłat, to jest opłaty targowej oraz opłaty miejscowej. Pozostawienie tych opłat, z których wpływy stanowią dochody budżetów gmin uzasadnione jest koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów przez gminy w zakresie organizowania targowisk, utrzymania porządku, zapewnienia bezpieczeństwa, zaś w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, krajobrazowe - w których pobierana jest opłata miejscowa - rozwojem bazy wypoczynkowej i infrastruktury zapewniających pobyt osób w warunkach o odpowiednim standardzie.

Górne granice stawek opłat lokalnych określone byłyby ustawowo, zaś stawki szczegółowe przez rady gmin .

Podobne prace

Do góry