Ocena brak

OPŁATA TARGOWA

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej.

Przedmiot – sprzedaż na targowiskach (nie ważne czy targ prywatny czy inny).

Podstawa – nie określa się – można przyjąć, że jest to podatek zryczałtowany.

Stawka – kwotowa za jeden dzień korzystania z targowiska.

Zwolnienia – osoby i podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości nie złączonych trwale z gruntem, znajdujących się na targowisku.

Warunki płatności – ustawowo w drodze inkasa.

 

Podobne prace

Do góry