Ocena brak

OPŁATA SKARBOWA

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

 

Przedmiot:

-podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

-czynności cywilnoprawne (umowy),

-orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

-dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

-inne.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej.

Stawki – procentowe lub kwotowe, nie mogą przekroczyć stawek ustawowych.

Podstawa – zróżnicowana, zależnie od przedmiotu.

Zwolnieniaustawa przewiduje szereg zwolnień, w tym np. podania w sprawach alimentacyjnych, opieki, podania w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Warunki płatności – płatnikami są notariusze, przewoźnicy, nabywcy rzeczy, komisanci, sekretarze sądowi. Sposób pobierania określa szczegółowo rozporządzenie.

Podobne prace

Do góry