Ocena brak

Opłata prolongacyjna, wysokość, zasady jej naliczania

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

W przypadku wydania decyzji o odroczenie terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatku, który stanowi dochód budżetu państwa organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjna- stawka wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.

Oplata prolongacyjna naliczana jest w razie wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku; w razie wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej od następnego dnia po dniu w którym złożono podanie w tej sprawie. Oplata prolongacyjna jest naliczana od każdej raty przypadającej do zapłaty.

Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia tej opłaty, jeżeli wydanie decyzji o rozłożenie na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków następuje w związku z bankowym postępowaniem ugodowym lub postępowaniem układowym. Nie ustala się opłaty, gdy przyczyna wydania tych decyzji były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Podobne prace

Do góry