Ocena brak

Opisz teorię schematów poznawczych

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*W pamięci semantycznej informacje zorganizowane są w schematach poznawczych

*Schemat poznawczy- jest to wzorzec poznawczy, który wyznacza sposób naszego spostrzegania, myślenia, zapamiętywania i działa w stosunku do określonego fragmentu rzeczywistości. Nie jest on bierną kopią rzeczywistości, a jej specyficzną idealizacją

*Schemat poznawczy nadaje procesom poznawczym charakter konstrukcyjny- interpretacja, organizowanie, przekształcanie i uzupełnianie dokonywane jest na podstawie schematu

Właściwości schematów:

*Każdy ma strukturę wewnętrzną i wchodzi w skład struktury schematu nadrzędnego (ale jego struktura już nie)

*Jest rdzeniem pojęciowym, ma obszar dopuszczanej transformacji: TYPOWE CECHY + TYPOWE RELACJE = RDZEŃ POJĘCIOWY

*Każdy zawiera strukturę poznawczą

*Istnieją schematy podstawowe- nie posiadają one subschematów (dzielą się na sensomotoryczne, działań i relacyjne)

Hierarchiczna budowa schematów poznawczych:

*Zapewnia ekonomiczność gromadzenia informacji

*Zapewnia wybiórczy charakter przypominania i przetwarzania informacji

*Ludzie różnią się organizacją schematów, więc aktywacja tego samego schematu może prowadzić do różnych wniosków

*Proces rozpoznawania obiektu jako egzemplarza polega na wpasowywaniu rdzenia pojęcia w ten obiekt

Rdzeń pojęciowy schematu:

*Ogólne właściwości obiektów, do których schemat się odnosi (typowe cechy i relacje między nimi)

*Brak wyraźnych granic wyznaczających stosowalność schematu

*Obiekty bywają egzemplarzami w różnym stopniu

Schemat poznawczy zawiera procedurę poznawczą:

*Procedura poznawcza- program podstawowych operacji poznawczych jakie można wykonać na danym fragmencie rzeczywistości, do którego odnosi się schemat

*Operacja poznawcza- podstawowe przekształcanie poznawcze informacji

*Każdy schemat zawiera przynajmniej jedną procedurę poznawczą- procedurę rozumienia (składa się z czterech etapów- analiza, synteza, przypominanie i porównanie)

Aktywizacja schematów poznawczych:

*Proces dochodzenia do rozumienia rzeczywistości polegający na wzajemnym wpływaniu na siebie równoległych aktywizacji „oddolnych” i „odgórnych”

*Aktywizacja „odgórna”- oddziaływanie schematu całości na schematy podrzędne

*Aktywizacja „oddolna”- oddziaływanie części na schemat nadrzędny

*Proces aktywizacji kończy się gdy zostanie znaleziony schemat odpowiedniej złożoności pozwalający na zrozumienie danego fragmentu rzeczywistości

Podobne prace

Do góry