Ocena brak

Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

- płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

- płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je na części: tylną (grzbietową) i przednią (brzuszną).

Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są czołowymi;

- płaszczyzna poprzeczna – to dowolna płaszczyzna przebiegająca poziomo, prostopadle do płaszczyzny środkowej strzałkowej i czołowej.Linie ciała wyznaczone są przez przecięcie płaszczyzn z zewnętrzną powierzchnią ciała.

Podobne prace

Do góry