Ocena brak

Opisz model pamięci semantycznej Collinsa i Quillian

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Pamięć semantyczna opiera się na znaczeniu przechowywanych inf, które umysł zapisuje w postaci złożonych struktur pojęciowych

*Pamięć semantyczną traktuje się jako sieć semantyczną złożoną z węzłów i połączeń między nimi. Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to relacje między pojęciami, a także cechami obiektów z zakresu pojęcia

Model uwzględnia dwojakiego rodzaju relacje:

*Relacje przynależności do klasy nadrzędnej (np. „pies jest ssakiem”) – inaczej relacja bycia egzemplarzem pojęcia nadrzędnego

*Relacje o charakterze predykatywnym- określa on związek między jakimś obiektem, a właściwościami tego obiektu (np. „pies szczeka”) – inaczej relacja między pojęciem a jego właściwościami

*Siec semantyczna ma charakter hierarchiczny – zawiera pojęcia o różnym stopniu ogólności- co zostało dowiedzione podczas badań (weryfikowanie prawdziwości zdania dotyczącego właściwości obiektów zlokalizowanych na różnych piętrach hierarchii- stałą różnica w czasie odpowiedzi- 75 msc)

*Siec jest zbudowana tak, aby zapewnić ekonomię poznawczą. Cechy charakteryzują kategorię tylko na danym poziomie ogólności

Podobne prace

Do góry