Ocena brak

Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

*Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

*Podstawowym elementem sieci jest czynność, ale aby zrozumieć zdarzenie musimy dysponować zarówno danym z pamięci epizodycznej, jak i danymi z pamięci semantycznej

*Pamięć epizodyczna jest uporządkowana hierarchicznie (jednak nie ma ona tak uporządkowanego charakteru, jak w przypadku sieci semantycznych w teorii Collinsa i Quiliana)

*Zawartość pamięci epizodycznej różnych ludzi jest odmienna, ponieważ- choć może zawierać te same epizody- to wchodzą one w skład odmiennych struktur wyższego rzędu

*W skład zdarzenia wchodzą: Działanie (reprezentowane przez predykat), Sprawca, Przedmiot działania, Adresat działania (np., Janek pocałował Marysię)

Podobne prace

Do góry