Ocena brak

Opisz demokratyczny styl kierowania

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

Demokratyczny – zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami cżłonków grupy, zwłaszcza na etapie doboru najlepszych środków do realizacji celów grupowych. Lider wprawdzie przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia grupie.

Bierze udział w wykonywaniu zadań wraz z członkami grupy. Wykorzystuje duży repertuar środków dyscyplinujących, preferując przede wszystkim nagrody. Kary stosuje w ostateczności. Posiada zwykle w grupie także autorytet nieformalny. Jest to styl najbardziej preferowany przez grupę, gdyż jest najbardziej efektywny.

Inne czynniki mające wpływ na zwiększenie produktywności grupy to: Stopień akceptacji kierownika przez grupę; Stopień trudności wykonania zadania grupowego; Pozycja lidera (formalna i nieformalna) w systemie władzy.

Podobne prace

Do góry