Ocena brak

Opisz cykl pamięciowy Tulvinga

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Zapamiętywanie:

*Spostrzeganie- analiza cech fizycznych bodźca

*Kodowanie spostrzeżenia- za pomocą różnych kodów (obrazowego, werbalnego, semantycznego)

Przechowywanie:

*Przechowywanie informacji w pamięci w kodzie charakterystycznym dla danego rodzaju pamięci

*Rekodowanie- ponowne kodowanie informacji pod wpływem napływu nowych danych do jednostki

*Przechowywanie śladu rekodowanego

Wydobywanie:

*Poszukiwanie informacji w pamięci pod wpływem bodźca uruchamiającego proces wydobywania

*Decyzja: odpowiedź o znalezieniu informacji

*Wprowadzenie informacji do świadomości

*Przejawienie informacji w zachowaniu- np. reakcja- odpowiedź

Podobne prace

Do góry