Ocena brak

Opisz biomedyczny model zdrowia

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Biomedyczny model zdrowia ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną. Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako stan braku zakłóceń w funkcjach biologicznych organizmu. Organizm cechuje się w stanie zdrowia normalnością podstawowych funkcji. Zdrowie człowieka podlega obiektywnym zasadom regulacji i jest zdeterminowane wyposażeniem genetycznym, wrodzoną strukturą organizmu.

Zdrowie zależy od odporności biologicznej, a do załamania zdrowia dochodzi wówczas, gdy organizm nie jest w stanie przeciwstawić się szkodliwym wpływom. W sytuacji załamania zdrowia jedynie skuteczna jest profesjonalna opieka lekarska. Lekarz przywraca zdrowie stosując specjalistyczne metody leczenia. Zachowanie zdrowia polega na stosowaniu zasad higieny życia i zaleceń lekarskich. Zdrowie i choroba pozostają poza kontrolą człowieka i nie zależą od jego cech psychicznych i zachowań.

Podobne prace

Do góry