Ocena brak

Opisywanie systemu politycznego

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Jeżeli mówimy, że system polityczny jest zespoloną całością to zachodzi tu pytanie – w jakim stopniu system polityczny, np. Polski, Sudanu jest zharmonizowaną całością? Czy system państwa jest systemem zespolonym? Czy tam wszystko jest dobrze? Często w literaturze system państwa jest porównywany do organizmu ludzkiego.

Jeżeli te 4 elementy są dobrze zespolone to taki system nie przynosi sensacji na pierwszych stronach gazet. Natomiast, jeżeli te 4 elementy nie są za dobrze zespolone, np. jedna instytucja działa przeciwko drugiej instytucji, to trzeba powiedzieć, że to jest system polityczny słabo zespolony.

Każde państwo ma własny system polityczny. Każdy system polityczny jest otoczony innymi systemami politycznymi.

System polityczny nie wypełnia całej płaszczyzny państwa i społeczeństwa. Istnieją przestrzenie, które nie są systemem politycznym. Inne systemy polityczne determinują zachowanie danego systemu politycznego.

Systemy polityczne są zdeterminowane otoczeniem zewnętrznym (czyli innymi systemami politycznymi) i wewnętrznym.

Dla systemu politycznego Polski większe oddziaływanie ma system polityczny Niemiec, Rosji, niż system polityczny Ugandy.

Otoczenie zewnętrzne systemu politycznego– to są wszystkie inne systemy polityczne. Determinują funkcjonowanie każdego innego systemu.

Otoczenie (środowisko) wewnętrzne systemu politycznego – jest to wszystko co składa się na społeczeństwo, ale nie jest systemem politycznym (polityką).

Systemowa analiza według propozycji Davida Eastona zakłada, że trzeba badać relacje systemu politycznego do społeczeństwa.

Rozgraniczamy tą sferę na to:

a) co jest systemem politycznym;

b) co nie jest systemem politycznym.

Nie możemy powiedzieć, że zakres (rozmiary) systemu politycznego w poszczególnych krajach są identyczne, podobne. Płaszczyzna systemu politycznego się zmienia – raz się rozszerza, raz się kurczy. Robić to może również historycznie. W XIX wieku państwo ingerowało tylko wtedy, kiedy naruszało się prawo. W początkach XX wieku już jest interwencjonizm państwowy. Państwo interweniuje w przestrzeń pozaprawną (w ekonomię itp.). System polityczny rozprzestrzenił się na wszystkie dziedziny życia.

Nie ma nic takiego – jak stałe granice systemu politycznego.

Granice systemu politycznego, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są płynne. Granice systemu politycznego niektórych państw zaczynają się kurczyć. Polski system polityczny skurczył się niesamowicie.

Żeby określić jakiś system polityczny, żeby wiedzieć o nim coś bliższego trzeba analizować – czy istnieje skłonność do zakładania partii politycznych czy też nie; czy istnieje możliwość oddawania głosu małej czy większej grupy ludzi.

Podobne prace

Do góry