Ocena brak

OPIS MOWY DZIECKA

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

Zuzia jest dziewczynką uczęszczającą do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ma 7 lat i 11 miesięcy. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest najmłodsza z rodzeństwa- ma jeszcze 3 siostry. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, jest pogodna, towarzyska i „rozgadana”.

Zuzię poznałam dwa lata temu, kiedy zaczęła brać udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przeze mnie. Od początku zainteresowałam się mową Zuzi, ponieważ jest ona moim zdaniem bardzo rozwinięta i …………

Obserwacja narządów artykulacyjnych nie wykazała, żadnych nieprawidłowości / Narządy mowy Zuzi są prawidłowo zbudowane. Uwagę zwraca mała przerwa miedzy przednimi zębami. Bez problemów wykonuje ćwiczenia dykcyjne i prawidłowo używa poszczególnych organów? Ogólna sprawność narządów artykulacyjnych bardzo wysoka.

Słuch drugoklasistki także funkcjonuje prawidłowo. Nie ma problemów z powtórzeniem zadanych słów, wyrażeń i zdań, a także zawsze wykonuje polecenia, które kierowane są w jej stronę.

Zuzia bardzo umiejętnie wykorzystuje cały aparat mowy. Prawidłowo oddycha podczas mówienia i potrafi odpowiednio podzielić powietrze tak, aby starczyło go jej na cały przebieg wypowiedzi. Głos Zuzi jest mocny, a dziewczynka nauczyła się wykorzystywać jego wysokości, barwę i słyszalności, aby uzyskać zamierzony efekt. Mowa jest płynna. Niekiedy można zauważyć jednak, ze pojawiają się niewielkie problemy z przyspieszonym tempem głosu, zwłaszcza kiedy Zuzia jest wzburzona lub bardzo w coś zaangażowana. Dziecko ma bardzo bogate słownictwo. Nie ma problemów z poprawnym nazywaniem otaczającej rzeczywistości i z łatwością opanowuje nowe pojęcia, także te z dziedziny teatru. Potrafi wskazać wyrazy o podobnym brzmieniu, a także dobrze używa synonimów. Buduje zdania złożone. Doskonale potrafi opowiadać, w sposób barwny i twórczy, a także umie zainteresować swoich słuchaczy.

Zuzia bardzo dobrze rozumie i realizuje zarówno proste jak i złożone polecenia, moje oraz rówieśników. Rozumie wypowiedzi i potrafi je zdefiniować, powiązać ze sobą. Strona gramatyczna języka jest poprawna, a w razie wątpliwości dziecko zadaje pytania i nie ma trudności z rozumieniem zasad gramatycznych. Głoski wymawiane prawidłowo – zarówno samogłoski jak i spółgłoski. Jedyne trudności występują podczas artykulacji spółgłosek szczelinowych. dziewczynka nie myli i nie opuszcza głosek.

jej odpowiedzi zawsze są przemyślane i trafne.

Synteza wyrazów

czytanie

Wymienione wyżej czynniki wskazują na wysoki rozwój słownika dziecka. Uważam, że możliwości dziewczynki są duże, a ograniczać je może jedynie słaba koncentracja uwagi. Sądzę także, że duży wpływ na rozwój mowy Zuzi ma to iż jest najmłodsza z rodzeństwa, a także praca w teatrze nad przydzielonymi tekstami. Zuzia nie boi się publicznych wystąpień, wielokrotnie brała udział w konkursach recytatorskich, a na zajęciach śmiało i odważnie wyraża swoje opinie i pomysły.

Podobne prace

Do góry