Ocena brak

Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Opinie Polaków na temat przestrzegania praw człowieka i obywatela w pierwszych latach kształtowania się nowego ustroju.

Najbardziej jednolity pogląd Polacy wypowiadają odnośnie do przestrzegania:

• uprawnień słusznie nabytych,

• zabezpieczenia minimum socjalnego

•  przestrzegania prawa do informacji. 

Różnice w opiniach aprobujących te uprawnienia w czterech badanych zbiorowościach nie przekraczają trzech procent.

Najbardziej natomiast zróżnicowane są opinie (różnice przekraczają 30 procent) dotyczące przestrzegania prawa do samorządności lokalnej,

• indywidualizacji odpowiedzialności karnej

• prawa do uznania niewinności, gdy istnieją wątpliwości, co do winy.

Prawo do wolności słowa uchodzi wśród Polaków za prawo najbardziej przestrzegane. Z kolei prawo do zabezpieczenia minimum socjalnego jest uznawane za najrzadziej przestrzeganeTylko o czterech uprawnieniach (poza wspomnianą wolnością słowa) większość respondentów mówi, że są przestrzegane:

• prawo wyboru kraju zamieszkania,

• prawo do sprawiedliwego sądu, sprawiedliwego

• rawo do informacji

• prawo do poszanowania uprawnień słusznie nabytych. 

Najwięcej zastrzeżeń respondenci mają do realizacji prawa

• do zabezpieczenia minimum socjalnego,

• praw dziecka

• zapewnienia samorządności lokalnej.

Podobne prace

Do góry