Ocena brak

Opinie jako akt prawa wtórnego

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

- Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law)

- Mniej kategoryczny charakter niż zalecenia

- Uzyskanie opinii jest w niektórych przypadkach obowiązkowe, w innych instytucje i organy mają wyrażone w Traktatach prawo formułowania opinii, są też takie obszary, co do których Traktaty nie ustalają, ani prawa, ani obowiązku wyrażenia opinii.

- Wyraża stanowisko w określonej sprawie

- Stanowisko organów instytucji UE

- Mogą być kierowane do Państw Członkowskich, os. fizycznych i prawnych, organów unijnych

- Politycznie wiążące

- Muszą być szczegółowo uzasadnione prawnie

Podobne prace

Do góry