Ocena brak

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PŁAZY

Autor /Tim Dodano /12.10.2011

Wszystkie płazy są rozdzielnopłciowe. Samce i samice różnią się od siebie ubarwieniem powierzchni ciała. Tylko samce posiadają narządy głosowe, które są używane szczególnie intensywnie w okresie godowym. Wtedy też najlepiej można usłyszeć charakterystyczne odgłosy kumkania samców różnych gatunków żab.

U żab występuje zapłodnienie zewnętrzne. Złożone przez samicę na wiosnę w wodzie jaja samiec polewa płynem zawierającym plemniki. Jaja otoczone są galaretowatą otoczką, skrzekiem, i wylęgają się z nich larwy, zwane kijankami, przebywające jeszcze jakiś czas w wodzie. Podczas rozwoju larwalnego następuje u żab przebudowa narządów wewnętrznych. Zanika ogon i skrzela, wyrastają kończyny i płuca. Po przeobrażeniu w postać dorosłą większość żab opuszcza środowisko wodne, pozostaje jednak w jego pobliżu. Żaby zazwyczaj nie opiekują się swoim potomstwem.

Aksolotle, larwy salamandry meksykańskiej, w warunkach naturalnych nie przeobrażają się w postać dorosłą i są zdolne do rozrodu form larwalnych. Ich przeobrażenie można uzyskać podając im hormon tarczycy - tyroksynę.

Płazy beznogie beznogie przypominają swoim kształtem dżdżownice. Zamieszkują tropikalne okolice Ameryki, Australii i Azji, wiodąc podziemny tryb życia. Samice składają jaja w norkach i aby je uchronić przed wyschnięciem, zazwyczaj otaczają własnym ciałem. Przykładem płazów beznogich jest Marszczelec pierścieniowaty.

Podobne prace

Do góry