Ocena brak

OPIEKA KONSULARNA A OPIEKA DYPLOMATYCZNA PAŃSTWA NAD WŁASNYMI OBYWATELAMI

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Opieka konsularna obejmuje:

- ochronę interesów państwa, które konsul reprezentuje, i jego obywateli

- wystawianie paszportów i wiz

- udzielanie pomocy własnym obywatelom w zakresie funkcji urzędów notarialnych i urzędów stanu cywilnego

- prowadzenie spraw spadkowych własnych obywateli

- reprezentowanie ich przed sądami i innymi władzami państwa przyjmującego

- wykonywanie nadzoru nad statkami i samolotami

- ochrona interesów małoletnich i ubezwłasnowolnionych, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność ustanowienia opieki lub kontroli

- reprezentowanie w ramach obowiązującego w państwie pobytu ustawodawstwa przed jego sądami i władzami administracyjnymi nieobecnych obywateli własnego państwa w celu zabezpieczenia ich praw i interesów

Państwa nie dopuszczają swoich obywateli do udziału w stosunkach międzynarodowych. Na własnym terytorium sprawują nad nimi pełną władzę suwerenną, a jeśli idzie o ochronę ich interesów w stosunkach międzynarodowych (na terytoriach innych państw, przed organami międzynarodowymi), to występują w ich imieniu z tytułu sprawowania opieki dyplomatycznej. Opieka dyplomatyczna obejmuje ochronę interesów swego państwa oraz jego obywateli w państwie przyjmującym w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe, m.in. udzielenie azylu dyplomatycznego.

Podobne prace

Do góry