Ocena brak

OPĘTANIE

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Domniemane zjawisko wpływu ducha (duchów, diabłów, demonów) na człowieka przejawiające się najczęściej w utożsamianiu się konkretnej osoby zjakimś duchem, wyrażanie jego poglądów, kierowanie się jego zasadami,spełnianie jego poleceń. Z wielu relacji i opisów wynika, że opętani"czują" ducha w sobie, nie mają siły wyzwolić się spod jego wpływu, jegopanowania, muszą być mu powolni.

Wg różnych hipotez zjawisko to mapodłoże halucynacyjne, bądź jest specyficznym przejawem chorobypsychicznej. Wg innych poglądów może być wynikiem szczególnie silnej -> AUTOSUGESTII. Jednym ze sposobów uwolnienia się z opętania jestprocedura -> EGZORCYZMÓW lub -> PSYCHOANALIZY.

Podobne prace

Do góry