Ocena brak

Operacje pokojowe ONZ

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Z postanowień Karty Narodów Zjednoczonych wynika, że dopuszczane jest użycie środków niemilitarnych, czyli ekonomicznych i politycznych. Środki te mogą obejmować całkowite lub częściowe zerwanie stosunków gospodarczych, komunikacji kolejowej, lotniczej, morskiej, radiowej, pocztowej oraz zerwanie stosunków dyplomatycznych. Po wybuchu wojny w Jugosławii w 1991 nałożono embargo na dostawę sprzętu wojskowego, broni.

Rada bezpieczeństwa może zastosować zarządzenia tymczasowe. Obejmują one wezwanie do zaprzestania działań wojennych, wycofanie sił zbrojnych stron walczących na określoną linię graniczną lub demarkacyjną. Zarządzenia tymczasowe obejmują również przeprowadzanie odpowiednich akcji wojskowych. Akcje pokojowe ONZ obejmują następujące działania: przestrzeganie zawieszenia broni, operacje wojskowe z użyciem siły lub groźbą jej użycia i operacje pokojowe bez użycia siły. Operacje pokojowe przeprowadzane przez ONZ bez zastosowania przemocy i na życzenie lub za zgodą państw zainteresowanych państw są środkami militarnymi, paramilitarnymi lub niemilitarnymi.

W operacjach podejmowanych w celu rozdzielenia zwaśnionych stron oraz monitorowania warunków rozejmu, nie mogły uczestniczyć siły zbrojne stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz państw ościennych stron konfliktu. ,,Trzecia generacja” to termin odnoszący się do operacji wojskowych, w których oddziały wojskowe uzyskały prawo stosowania siły. ONZ przeprowadziło ponad 30 operacji pokojowych. W 1988r. w uznaniu zasług doraźnych sił zbrojnych zwanych błękitnymi hełmami, przyznano im Pokojową Nagrodę Nobla.Żołnierze błękitnych hełmów nie używają siły (z wyjątkiem samoobrony), są wyposażeni w broń lekką, są całkowicie bezstronni. Przykładem konfliktu zbrojnego, którym zajęło się Zgromadzenie Ogólne była wojna w Korei w 1951 r. Nadzwyczajne sesje specjalne zwoływane były dziewięciokrotnie.

Dotyczyły np. interwencji radzieckiej na Węgrzech i w Afganistanie. Rada Bezpieczeństwa w latach czterdziestych regulowała konflikty między Holandią a Indonezją, sporne problemy na Bałkanach. Pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych jest jedną z zasad uczestników bezpieczeństwa NZ. ONZ przez wiele lat prowadziło misje mediacyjne w sprawie Afganistanu, Angoli. Naczelną zasadą działalności ONZ jest bezpieczeństwo kooperatywne, którego zaletą jest połączenie zasad wspólnego bezpieczeństwa z zasadami bezpieczeństwa zbiorowego.

Podobne prace

Do góry