Ocena brak

Operacje otwartego rynku w działalności Banku Centralnego

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Operacje otwartego rynku występują, gdy Bank Centralny zmienia wielkość bazy monetarnej kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. Operacje te pozwalają na bezpośrednie oddziaływanie na wielkość bazy monetarnej. Ponieważ podaż pieniądza jest to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, więc równocześnie wpływają na rozmiary podaży pieniądza. Skup papierów wartościowych przez Bank Centralny zwiększa podaż pieniądza, natomiast sprzedaż ich zmniejsza podaż pieniądza.

Bank Centralny jest także kredytodawcą ostatniej szansy, tzn. udziela pożyczek bankom i innym instytucjom finansowym wtedy, gdy panika na rynkach finansowych zagraża całemu systemowi finansowemu. Pozwala to na:

  • uniknięcie bankructwa banku komercyjnego,

  • ograniczenie niepewności,

  • uniknięcie paniki na rynku finansowym.

Podobne prace

Do góry