Ocena brak

Operacja technologiczna

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Operacja technologiczna – to część procesu technologicznego wykonywana bez przerw na wykonywanie innych prac, na jednym stanowisku roboczym, przez jednego pracownika lub zespół pracowników na jednym lub kilku równocześnie obrabianych przedmiotach przy użyciu tego samego oprzyrządowania w wyniku czego następuje zmiana formy, wyglądu i właściwości obrabianych przedmiotów.

Podział procesu technologicznego na operacje jest nieodzowny przede wszystkim ze względu na potrzebę podziału pracy w procesie produkcyjnym. Proces technologiczny może być podzielony na większą lub mniejszą liczbę operacji. Podział może być mniej lub bardziej szczegółowy. Łączy się to ściśle z typami produkcji. Mała jak i duża szczegółowość podziału procesu technologicznego na operację ma swoje zalety. Zalety przy podziale szczegółowym:

  • poszczególne czynności powtarzają się częściej i dzięki temu robotnicy szybciej uzyskują wprawę w ich wykonaniu i mają wyższą wydajności pracy

  • do wykonania małego odcinka pracy łatwiej jest dobrać stanowiska pracy i wyposażyć je w odpowiednie pomoce warsztatowe.

W wypadku mniej szczegółowego podziału pracy na operacje:

  • mniejsze jest fizyczne i psychiczne zmęczenie robotników (mniejsza monotonia) dzięki większej różnorodności czynności

  • większa jest różnorodność pracy, co umożliwia wykorzystanie kwalifikacji zatrudnionych i motywację do ich podwyższania

  • przy obróbce przedmiotów ? przemieszczeń i zamocowań obrabianego przedmiotu.

Podział procesu produkcyjnego na wiele operacji technologicznych i pomocniczych określa poglądowy techniczny podział pracy. Umożliwia on produkcyjną specjalizację ludzi, maszyn, mechanizację robót. Wszystko to pozwala uzyskać produkcję dużych rozmiarów, osiągnąć wysoką wydajność pracy i niskie koszty wytworzenia.

Określenie programu produkcyjnego podzespołów i detali wymaga często długich obliczeń. Do obliczenia związanych z ustaleniem programu produkcyjnego podzespołów i detali niezbędna jest znajomość:

  • schematu konstrukcyjnego.

  • zakres zamienności podzespołów i detali – zakres unifikacji i standaryzacji

  • uwzględnianie planu produkcyjnego części zamiennych

  • uwzględnianie braków

  • przyjęcie jednolitej numeracji wyrobów, podzespołów i detali

Podobne prace

Do góry