Ocena brak

Opera w Anglii

Autor /Burchard Dodano /09.04.2013

Opera angielska wywodzi sie z masques, widowisk dramatycznych, bogato inscenizowanych,uprawianych przez wybitnych poetów XVI wieku (Ben Jonson. John Milton i in.). Były to widowiska złoone z songów, tanców, scen dialogowych i pantomimi-cznych, w którychgłówna role odgrywały postacie nasladujace figury alegoryczne i pasterskie. W ariach (airx) idialogach (dicilogues) pojawia sie styl monodyczny. potem dołaczaja sie do tych widowiskchóry i orkiestra.

Poeta William Davenant wprowadził opere do Anglii, powodowanypowodzeniem, jakie miała opera wioska we Francji oraz sami Francuscy aktorzy dramatyczni,l he Siego oj Plunie s, wystawiona w Londynie w r. 1656, była pierwsza faktyczna operaangielska (autor libretta — Davenant. muzyke pisało a pieciu kompozytorów, wsród którychnajwybitniejszym okazał sie Matthew Locke, ok. 1630 1677, wielki modernista, fanatycznyzwolennik nowych idei w muzyce).

Podobne prace

Do góry