Ocena brak

OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

1. Wilgotność powietrza to zawartość w nim pary wodnej

Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w atmosferze w jednostce objętości powietrza

Wilgotność względna - miara nasycenia powietrza, Wilgotność powietrza nasyconego wynosi 100%.

2. Rodzaje chmur ze względu na:

a) Chmury niskie

- stratus (warstwowo-niskie)

- nimbostratus (warstwowo-deszczowe)

- straocomulus (kłębiasto-warstwowe)

- cumulus (kłębiaste)

b) Chmury średnie

- altostratus (warstwowe średnie)

- altocomulus (kłębiaste-średnie)

c) Chmury wysokie

- cirrus (pierzaste)

- cirrostratus (warstwowo-pierzaste)

- cirrocomulus (kłębiasto-pierzaste)

3. Rodzaje opadów atmosferycznych: deszcz, śnieg, grad.

4. Rodzaje osadów atmosferycznych: rosa, szron, sadź i gołoledź.

Podobne prace

Do góry