Ocena brak

Ontologiczne interpretacje grupy społecznej

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Ontologiczne zagadnienia socjologii to zagadnienia istoty czy też natury rzeczywistości społ. Szczurkiewicz wskazuje cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społ.

1. Konsekwentny nominalizmgrupa społ.” to tylko skrót oznaczający, że pewna ilość jednostek zachowuje się w określony sposób. Chcąc opisać grupę społeczną musimy dokonać redukcji indywidualizującej tzn. opisywać poszczególnych jej członków.

2. Funkcjonalizm grupa społ. jest fikcja naszego umysłu. Jest to tylko zagęszczenie procesów zachodzących między jednostkami, które ujmujemy jako swoistą całość.

3. Modalizm genetyczny (aprioryczny) Grupa nie posiada bytu samoistnego, nie jest rzeczywistością materialną ani idealną, ale jest świadomością „my”, która nie pozwala się sprawdzić do świadomości indywidualnej i ta świadomość „my” jest konstytutywną cechą grupy.  

4. Realizm socjologiczny Grupa jest to swoista rzeczywistość, ponadindywidualna, .................. do cech jednostki

Aspekt materialistyczny – grupa to postać materialna, przedmiot istniejący obiektywnie

Aspekt idealistyczny - rzeczywistość kulturowa, duch obiektywny

Realizm metalogiczny – rzeczywistość gr. w badaniach traktujemy jak rzecz. Nie wdajemy się w rozważania nad naturą jej rzeczywistości.

Podobne prace

Do góry