Ocena brak

Ontologia

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Ontologiadział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości (Czy istnieje jeden byt / rodzaj rzeczywistości czy jest ich więcej i jakie ma / mają właściwości?).

 

W badaniach mogą zaistnieć takie zjawiska jak:

  • Nieodróżnianie tematyki ontologicznej od wiedzy empirycznej

  • Rezygnacja z rozważań ontologicznych na rzecz poznania empirycznego – reprezentowane przez pozytywizm / neopozytywizm

  • Odróżnianie problemów tematyki czysto empirycznej od ontologicznej.

 

Specyfika socjologii polega na:

  1. Szczegółowym związku podmiotu poznającego ze światem (obiektem) badania. “Współczynnik historyczny” – należy ujmować rzeczywistość tak jak jawi się ona w świadomości osób, których zjawiska te dotyczą (twórcą tej teorii jest Znaniecki).

  2. Zjawiska społeczne należą do zjawisk dziejowych (historycznych) – są charakterystyczne dla określonych czynników historycznych.

 

Zjawiska (procesy) społeczne mają związek z dziejowo określonym, konkretnym miejscem i czasem. Nie można powiedzieć, że pewne typy zachowania są charakterystyczne dla człowieka w ogóle (zawsze i wszędzie). To warunki dziejowe są decydujące, a nie biologia człowieka.

Człowiek żyje w określonej zbiorowości i są mu narzucane różne zachowania, a całość zbiorowości zmienia się z czasem.

 

Podobne prace

Do góry