Ocena brak

Omrzel piaskowy

Autor /Walerian Dodano /27.01.2012

Wygląd: dług. do 1 cm. Brunatnoczarny chrząszcz o pokrywach pokrytych licznymi bruzdami. Kształtem ciała różni się zdecydowanie od mącznika młynarka i pokątnika zło-wieszczka, gdyż przedstawiciele rodziny czar-nuchowatych cechują się dużą zmiennością postaci. Barwa ciała zależy od podłoża - żyjące na ciemnych glebach omrzele są ciemniejsze.

Środowisko: ciepłe i piaszczyste podłoże. Spotyka się go często w środowiskach ruderal-nych na południowych skłonach, w zaroślach, na brzegach lasów i poboczach szos.  

Występowanie: w całej Europie.

Liczebność: pospolity.

Rozród: ze złożonych do gleby jaj lęgną się małe larwy, które żywią się roślinami żyjącymi w najbliższym otoczeniu. Nie mają specjalnych wymagań pokarmowych. Przenoszą się nieustannie z miejsca na miejsce i żerują intensywnie zarówno na powierzchni gleby, jak i w jej głębi, mogą spowodować poważne szkody w roślinach uprawnych. Larwy zimują dwukrotnie.

Podobne prace

Do góry