Ocena brak

Omówić zasady kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Kupisiewicz wymienia pięć grup wymagań dotyczących treści kształcenia:

  • społeczne, zawodowe oraz kulturowe (zarówno obecne jak i przyszłe)

  • naukowe - dostosowanie treści do osiągniętego poziomu nauki oraz techniki

  • psychologiczne - dostosowanie treści do psychofizycznych możliwości uczniów

  • dydaktyczne

  • konieczność zachowania korelacji wewnątrz przedmiotowej i między przedmiotowej- należy łączyć treści różnych dziedzin

  • wymaganie łączenia teorii z praktyka

  • konieczność strukturalizacji wiedzy - w przypadku, gdy treści jest zbyt dużo, należy dokonać strukturalizacji wiedzy

  • konieczność egzemplastycznego układania treści, czyli w liniowy, koncentryczny lub spiralny sposób

  • pedagogiczne - teorie doboru treści kształcenia

Podobne prace

Do góry