Ocena brak

Omówić zakres przedmiotowy kontroli skarbowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej obejmuje:

  • kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa

  • ujawnienie i kontrolę nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

  • kontrolę celowości i zgodności z prawem, gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa środkami państwowych jednostek budżetowych i państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz środkami państwowych funduszy celowych (np. PFRON) zarówno u przekazujących jak i otrzymujących te środki ( - Badanie celowości i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawniania niedoborów i innych szkód w tym mieniu)

  • kontrolę źródeł pochodzenia majątku w przypadku nie zgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów:

    • wykonywanie szczegółowo nadzoru podatkowego

    • badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych, a także cen umownych w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu

    • badanie prawidłowości obrotu dewizowego

Podobne prace

Do góry