Ocena brak

OMÓWIĆ TYPY POLITYKI ZAGR. Wg. MODELU Rosenau’a

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

W tym modelu próbuje się określić w jakim zakresie wyznaczniki środowiskowe oddziałują na państwo i jego politykę zagraniczną oraz określa się jego zdolność adaptacyjną do zmieniającego się otoczenia.

Autor różnicuje poziom zmian wg dwóch wyznaczników; ich dynamiki, oraz środowiska dzieląc na wewnętrzne i zewnętrzne. Łącząc oddziaływanie dwóch obszarów polityki wewnętrznej i zewnętrznej w model, autor wyłonił cztery typy polityki zagranicznej:

Stabilna – odzwierciedlająca stan rutynowo zachodzących zmian w środowisku md. i nie wymagająca szczególnych zmian w polityce wewnętrznej oraz umożliwia stabilizację polityki zewnętrznej.

Rozważna – ma miejsce wówczas gdy gwałtowne i duże zmiany w środowisku md. nie wywołują nadmiernego społecznego zainteresowania, dzięki czemu możliwe jest formułowanie rozważnej polityki zewnętrznej.

Dynamiczna – ma miejsce wówczas gdy zachodzą duże zmiany wewnętrzne a niewielkie w środowisku md. W tym wypadku energiczne działania, dynamizujące politykę zagraniczną, powodują przesunięcie akcentów wewnątrzpaństwowych (niepokoje, niepowodzenia) na problemy zewnętrzne.

Gwałtowna – jest polityką odzwierciedlającą najtrudniejsze sytuacje dla decydentów. Duże zmiany zarówno w środowisku md. jak i wewnętrznym sprawiają, że polityka zagraniczna traci swą wewnętrzną logikę, staje się niekonsekwentna i nieprzewidywalna.

Podobne prace

Do góry