Ocena brak

Omówić procedury udzielania kredytów?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Wniosek o kredyt :

Analiza sytuacji branżowej

Analiza sytuacji ogólnobranżowej

DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

TAK

Wstępna ocena wniosku kredytowego

DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

TAK

Ocena zdolności kredytowej

- sytuacja i struktura finansowa

- zdolność kredytowa

- efektywność kredytowanego przedsięwzięcia

DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenie kredytu)

TAK

Uzgodnienie szczegółowych warunków umowy kredytowej (negocjacje)

DECYZJA -> NIE (odmowa udzielenia kredytu)

TAK

Umowa kredytowa

Operacja udzieleniu kredytu polega na przedłożeniu przez bank środków pieniężnych, które klient deklaruje się zwrócić.

Przed udzieleniem kredytu badana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy.

Wniosek kredytowy zawiera:

- dane dotyczące przedmiotu wniosku (kwota kredytu, przeznaczenie, proponowane zabezpieczenie, terminy spłaty),

- dane identyfikujące wnioskodawcę,

- charakterystyka stosunków z bankiem i budżetem państwa.

Na ogół jest 12 załączników do wniosku, dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności, zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań podatkowych wobec państwa, bilans, rachunek wyników...

Podobne prace

Do góry