Ocena brak

Omówić politykę kursu walutowego w Polsce

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

KURS WALUTOWY - liczba jednostek danej waluty jaką można nabyć za jednostkę innej waluty.

Rodzaje kursów walutowych:

1) Kursy centralnie wyznaczane przez NBP, codziennie na podstawie obniżonej miesięcznie ( od 8.01.1996 o 1%) złotowej wartości koszyka walut. Koszyk walut: 45% dolar USA, 35% marka niemiecka, 10% funt angielski, 5% frank francuski, 5% frank szwajcarski.

2) Kursy międzybankowe = kursy centralne + 7% od kursu centralnego.

3) FD- fixing dewizowy ( obejmuje markę i dolara, ustala się kurs średni jak na giełdzie). Transakcje są zawierane między NBP a bankami upoważnionymi do czynności obrotu dewizowego

4) Kurs stosowany w rozliczeniach NBP z jednostkami budżetowymi.

Przed 1991 rokiem był kurs sztywny złotego ustalany wg $US, a potem kurs ustalony wg koszyka walut, ustalonego ze strony handlu międzynarodowego. 1 października 1991 roku złotowa wartość koszyka wynosiła 11.100 starych złotych i od tego czasu rozpoczął się kurs pełzający.

Dewaluacja złotego od 1991 do 1996 roku zmniejsza się w stosunku do koszyka walut. Oznacza to pogorszenie konkurencyjności naszego eksportu.

W maju 1995 roku wprowadzono złoty wolny. Kurs złotego może ukształtować się na rynku w pewnych granicach. Jeżeli następuje spadek naszego złotego, to BC kupuje nasze złotówki za waluty. Gdy złoty wzrasta, to sprzedaje się go za walutę.

Kurs walutowy - notowanie bezpośrednie, cena jednostki waluty zagranicznej wyrażona w walucie krajowej : np. 1US$ = 2,35 zł.

- notowanie pośrednie : 1 zł = 0,426 US$

Podobne prace

Do góry