Ocena brak

Omówić pojęcie i istotę managementu

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Wewnętrznym mechanizmem mającym istotny wpływ na sytuację firmy na rynku jest znajomość lub nie znajomość, managementu czy - stosując określenie polskie, które jest używane zamiennie - zarządzanie. Management należy traktować jako, formy praktycznej działalności związanej z procesem podejmowania decyzji dotyczących efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, kapitałowych, pracowniczych i informacyjnych w celu realizacji założonych zadań umożliwiający stały rozwój firmy. Jest to działalność ludzi poprzez ludzi dla ludzi. Obszary zadaniowe, mają do czynienia z koordynowaniem działalności oraz sterowaniem i kierowaniem przedsiębiorstwa, określamy zbiorowo jako zarządzanie.

Podobne prace

Do góry