Ocena brak

Omówić ogniwa procesu nauczania – uczenia się w toku poszukującym

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Formalizm dydaktyczny (intelektualizm) jest koncepcją eksponującą właśnie zdolności poznawcze; przedstawicielami tego kierunku byli:

Pestalozii, Schmidt, Dawid czy Dobrowolski;

głównym celem jest tutaj pogłębianie i rozszerzenie kształcenia, uszlachetnianie zdolności oraz zainteresowań poznawczych (czyli myślenia, uwagi, pamięci, wyobrażania, spostrzegania);

dominują przedmioty instrumentalne, takie jak matematyka czy nauka języków;

celem nauczyciela miało być jedynie nauczeni swoich uczniów myślenia, gdyż to zapewniało im już wszystko inne; również formalizm jest jednostronną teorią, koncentrujące się jedynie na zdolnościach poznawczych uczniów

Do góry