Ocena brak

Omówić kompetencje wewnętrznych organów państwa w stosunkach międzynarodowych

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

  • Prezydent; stoi na czele suwerenności i bezpieczeństwa, nienaruszalności i niepodzielności terytorium państwa, przestrzegania międzynarodowych sojuszy politycznych i wojskowych. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych szefów misji dyplomatycznych obcych państw. Udziela exequatur konsulom generalnym, konsulom i wicekonsulom. Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe (w niektórych przypadkach za zgodą sejmu).

  • Parlament; reprezentuje wolę, interesy i suwerenne prawa narodu. Do jego zadań należy normowanie zakresu działania ministra spraw zagranicznych. Normowanie statusu osobowego cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo i na stałe. Normowanie obrotu komunikacyjnego. Na wniosek prezydenta powołuje lub odwołuje rząd lub poszczególnych członków.

  • Rząd; naczelny, wykonawczy i zarządzający organ państwa. Realizuje, koordynuje i nadzoruje stosunki państwa z zagranicą. Szef rządu bezpośrednio bierze udział w konferencjach, spotkaniach na szczycie, spotkaniach z szefami państw i rządów.

  • Minister Spraw Zagranicznych; do niego i jego resortu należy bezpośrednie kierowanie działalnością państwa w dziedzinie stosunków zagranicznych, realizowanie polityki wytyczonej przez inne organy, umacnianie międzynarodowej pozycji, obrona interesów państwa na forum międzynarodowym, zapewnienie bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju państwa.

Podobne prace

Do góry