Ocena brak

Omówić α i (1-β)

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

- Alfa - poziom istotności (prawdopodobieństwo błędu pierwszego rodzaju- odrzucenie hipotezy 0, gdy jest ona prawdziwa): przyjmuje wartość dowolną, ale nie powinien być większy od 0,05

- (1- beta) - moc testu - jest to prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy fałszywej

Do góry