Ocena brak

Omówić funkcje banku centralnego

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Funkcje banku centralnego :

a/ centralnego banku państwa :

 • formułowanie polityki pieniężnej,

 • organizacja procesu rozliczeń rachunków,

 • współodpowiedzialność za politykę dewizową i kursy walut,

 • zarządzanie rezerwami dewizowymi,

 • obsługa kursowo-rozliczeniowa jednostek budżetu państwa,

 • kredytowanie budżetu państwa,

b/ banku emisyjnego :

 • emisja znaków pieniężnych,

 • organizacja obiegu pieniądza,

 • regulacja ilość pieniądza w obiegu,

c/ banku banków :

 • wiodąca rola w systemie bankowym,

 • funkcje nadzorcze i kontrolne,

 • usługi - refinansowanie, udzielanie kredytów bankom komercyjnym

Podobne prace

Do góry