Ocena brak

Omówić czynności kontrolne dokonywane przez organy podatkowe

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

W celu zebrania niezbędnych informacji w czasie prowadzenia kontroli inspektor ma prawo:

- badać dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli tzn.: sprawdzać ich rzetelność i zgodność z przepisami prawa,

- zabezpieczać zebrane dowody

- zarządzać inwentaryzację wraz z rozliczeniem jej wyniku, dokonywać oględzin

- wstępu na grunt oraz do budynków , lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego

- wstępu do lokali mieszkalnych ( w przypadku gdy prowadzona jest w nich działalność gospodarcza),

legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

- zasięgać opinii biegłych, zbierać inne niezbędne dokumenty w zakresie objętym kontrolą

- przesłuchiwanie świadków,

- przesłuchiwanie kontrolowanego w charakterze strony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Podobne prace

Do góry