Ocena brak

Omów związki promocji z produktem

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Faza wprowadzenia produktu na rynek cechuje się wolnym wzrostem sprzedaży oraz znacznym wysiłkiem firmy dążącej do wzmocnienia i ugruntowania pozycji produktu na rynku, a wiąże się to z wysokimi kosztami. Promocja na tym etapie ma przede wszystkim informować o tym nowym produkcie. Adresatami są w dużym stopniu tzw. inwestorzy, czyli nabywcy szybko akceptujący nowości rynkowe. Spośród środków promocji uzupełniającej powinno się stosować wzory, próbki, pokazy itp.a więc, te które mogą wyrażać charakter informacyjny.

Sama intensywność działania promocji w tej fazie jest duża oraz reklamy.

Faza wzrostu sprzedaży zwiększa się perwersyjnie – nakłaniający charakter promocji, powinna ona mieć takie szersze grono adresatów (nabywców). Jeśli dana marka jest liderem, bądź ma wyróżniające korzyści (w tej fazie), to promocja jest mała. Odwrotnie w przypadku gdy dana marka jest imitacją konkurencji –promocja wówczas jest duża.

Faza cyklu dojrzałości –cechuje go jeszcze wzrost sprzedaży, choć obroty w tej fazie odstępują maksimum i chylą się ku końcowi. W tej fazie jak i w fazie nasycenia firma z reguły przedłuża cykl życia produktu. Może to polegać na zmianie promocji już istniejącej w stosunku do skasowanych instrumentów promocyjnych. Promocja ma charakter wówczas przypominający o danym produkcie np. obniżka ceny lub połączenie środków p. z zainteresowaniem materialnym konsumenta.

W fazie schyłku -(spadku) gdzie następuje spadek sprzedaży zysków oraz przemieszczenie się popytu na nowe produkty. W tej fazie produkcja charakteryzuje się małą intensywnością i w dalszym ciągu ma też charakter przypominający.

Podobne prace

Do góry